Publicerad 7 maj 2007 Uppdaterad 7 maj 2007

Bristande erfarenhet vid barnutredningar

Drygt två tredjedelar av socialsekreterarna som arbetar med ärenden som rör barn och unga har högst tre års arbetslivserfarenhet. Många saknar också vidareutbildning.

Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. En annan slutsats är att det är en förhållandevis stor rörlighet bland socialsekreterarna i kommunerna. De byter arbetsgrupp och område ofta vilket gör att en stor andel har kort erfarenhet av det arbetsområde de arbetar inom. I det här fallet myndighetsutövning för barn och unga. De tillfrågade är personer som arbetar med utredning eller uppföljning av ärenden som rör barn och unga. Enkäten som har skickats ut besvarades av 1 253 personer i totalt 84 kommuner.


 


Av de tillfrågade socialsekreterarna har två tredjedelar jobbat tre år eller mindre i samma arbetsgrupp. När det handlar om arbetslivserfarenhet inom det egna området har 40 procent tre års erfarenhet eller mindre.


 


– Det märks att det kan vara svårt att behålla personal. På vissa ställen är det mer stabilt men de regionala skillnaderna är betydande. Det vet vi sedan tidigare, säger Annika Öquist, utredare på Socialstyrelsen.


 


Enligt Annika Öquist går många av socialsekreterarna över till att bli chefer eller mentorer. Det märks inte minst på att arbetslivserfarenheten där är större. 


Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig för projektet yrke och bransch på SKTF, ser allvarligt på utvecklingen.


 


–Vi jobbar med förbättringar. Det bästa vore om inriktningen mot barn och unga kunde bli en egen specialitet där det gavs en möjlighet att göra ett bra jobb. I dag bränner många ut sig tidigt, säger hon.


 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör personalen ha minst ett års erfarenhet från annat socialt arbete när de börjar arbeta med myndighetsutövning. Enligt utredningen så saknade nästan 40 procent tidigare yrkeserfarenhet inom socialt arbete när de fick sin tjänst.


 


Ett annat problem är bristen på vidareutbildningen bland socialsekreterare. Enligt rapporten verkar det som att vidareutbildningen bland socialsekreterarna snarare har blivit en väg bort från socialsekreterarrollen. Utredarna bakom kartläggningen ser en risk i att det blir de yngsta med minst vidareutbildning som gör det kvalificerade utredningsarbetet som krävs för att ta hand om de utsatta barnen och familjerna.


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE