Publicerad 5 december 2011

Brist på tekniker och ingenjörer

Det råder brist på yrkeserfarna tekniker och ingenjörer på arbetsmarknaden. För nyutexaminerade socionomer och bibliotekarier ser framtiden inte lika ljus ut. Det visar årets Arbetskraftsbarometer från SCB.

Jämfört med förra årets mätning bedömer arbetsgivarna att det är svårare att få tag på personal i år. För 15 av de 72 utbildningsgrupperna säger arbetsgivarna att det är brist på nyutexaminerade sökande, framför allt om sjuksköterskor med olika kompetenser. Men det råder även brist på nyutexaminerade programmerare och systemvetare och ekonomer.

För 51 av 72 utbildningarna uppger arbetsgivarna att det är brist på sökande med yrkeserfarenhet. Störst brist är det på civilingenjörer inom elektronik, datateknik, automation och teknisk fysik. Inom det området kommer det också att fortsätta vara brist de närmaste åren.
 
 

Fakta Så är tillgången på olika yrkeskategorier

God tillgång på sökande

Nyutexaminerade: Bibliotekarier, jurister, socionomer.

Yrkeserfarna: Gymnasielärare inom historia och samhällsvetenskap.
 

Brist på sökande:

Nyutexaminerade: Sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård, receptarier, fritidspedagoger.

Yrkeserfarna: Civilingenjörer inom elektronik, datateknik, automation och teknisk fysik, högskoleingenjörer inom byggnadsteknik.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE