Publicerad 14 november 2001 Uppdaterad 14 november 2001

Gamlingar. Så skulle man kunna kalla teknikerna i kommunernas fastighetsförvaltningar. De som blev kvar efter nedskärningarna på 90-talet var främst 40-talister, och sedan dess har få nya börjat.

–Bilden är ganska dyster. Kommunerna börjar bli varse problemet, men frågan är hur man ska lösa det, säger Malin Allemo på Kommunförbundets gatu- och fastighetsavdelning.


Vårdsektorn brukar ofta uppmärksammas för att personalbristen är stor. Men procentuellt sett är problemet ännu större inom kommunernas fastighetsskötsel.


Att åldern på de anställda är så hög beror på neddragningarna under 90-talet. Den personal som blev kvar består till stor del av 40-talister, och efter det har nyanställningarna varit få. Nu utbildas bara ett hundratal varje år på gymnasieprogram med fastighetsinriktning, och universitetens fastighetsinriktade program ger inte tillräckligt många för kommunernas behov.


–Den kommunala löneutvecklingen har inte varit så bra, och den privata sektorn vill också rekrytera, säger Malin Allemo.


Stockholms kommun klarar sig jämförelsevis bra. Där är organisationen större och därmed finns fler karriärmöjligheter. Kommunen satsar på att marknadsföra sig på universitet och högskolor för att hitta nytt folk. Dessutom erbjuder storstaden en närhet till den privata marknaden.


–Men det finns 288 andra kommuner som skulle behöva rekrytera, säger Malin Allemo.


För att analysera problemet och hitta lösningar har Ulf Ramberg och Peter Jönsson vid Lunds universitet fått i uppdrag av Kommunförbundet att ta fram en forskningsrapport. Rapporten är ännu inte publicerad, men i innehållet märks en analys av hur kommunerna handskas med problemet.


Ett sätt att ta itu med teknikerbristen är att kommunen ser över sin rekrytering och hur den kan förbättras. Ett annat sätt kallas i rapporten apatiskt och innebär att kommunerna kastar in handsken och ger upp. Ett tredje sätt kallas det saktmodiga och innebär att ansvariga helt enkelt låter bli att bry sig – de kommer ju själva att gå i pension när de verkliga problemen uppstår.


–Man måste skaffa verktyg för att handskas med det här. Dels behövs kunskapsöverföring mellan de som kommer nya och de som arbetat länge, så att inte kunskapsreserven går förlorad. Men hur man ska lösa problemet är svårt – det är ett strukturellt problem som handlar om organisation, ledarskap och löner. Det är inte bara ett löneproblem, det krävs mer än att bara höja lönerna, säger Malin Allemo.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE