Publicerad 22 september 2009 Uppdaterad 25 september 2009

Brist på tekniker i bostadsbolag

Fastighetstekniker och -ingenjörer kommer att ha en bra arbetsmarknad framöver. Företagen räknar med att behöva nyanställda flera tusen personer de närmaste tre åren.

Orsaken till bristen på personal är främst att många anställda går i pension. Störst pensionsavgångar blir det bland fastighetsingenjörer där var femte anställd kommer att sluta före 2012. Det visar en undersökning som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har gjort.

Behovet av nyrekrytering gäller alla yrkesgrupper, men i förhållande till antalet anställda kommer efterfrågan att vara störst på ingenjörer, tekniker och fastighetsförvaltare. Totalt räknar företagen i undersökningen med att behöva nyanställa cirka 2 000 tekniker och ingenjörer och 900 förvaltare de närmaste tre åren.

Men det är inte bara den höga medelåldern bland anställda som gör att företagen behöver nyanställa. Teknikutvecklingen innebär att det behövs högre utbildad personal.

– Det är genomgående för hela branschen att man inte bara kan byta ut en person mot en annan. Utbildningsnivån kommer att höjas och man ska både ersätta dem som går i pension och få in mer personal med annan utbildning, säger Birgitta Frejd, som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor på SABO, de kommunala bostadsföretagens branschorganisation.

Behovet av tekniker och ingenjörer gäller inte bara för de närmaste åren. I undersökningen uppger företagen att de även på lång sikt kommer ha störst behov av de yrkesgrupperna. Fram till år 2021 räknar man med att behöva nyanställa drygt 7 000 tekniker och ingenjörer.

Fotnot: Cirka 85 000 personer arbetar i fastighetsbranschen. De kommunala bostadsbolagen har ungefär 13 000 anställda.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE