Publicerad 14 januari 2011 Uppdaterad 14 januari 2011

Brist på ingenjörer väcker oro

En femtedel av alla ingenjörer och tekniker i kommunerna och landstingen går i pension inom fem år. Oron för att de kommer att bli svåra att ersätta och att mycket kunskap ska gå förlorad är stor.

Inom fem år går 3 300 ingenjörer och tekniker i pension, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det motsvarar nästan en femtedel av arbetskraften. Det finns en stor oro för att det ska uppstå brist på ingenjörer och tekniker i kommuner och landsting framöver.

– Det blir en utmaning för den offentliga sektorn att ersätta 40-talisterna. Det är den generation som byggt upp stora delar av den infrastruktur vi har i dag, säger Terje Andersson, vd på Ingenjörssamfundet, som är en facklig samorganisation för ingenjörer, tekniker och naturvetare.

Några av yrkena är så specialiserade att det inte finns någon utbildning som gör studenterna redo att direkt kliva in och börja jobba. Det krävs några års arbetslivserfarenhet för att klara jobbet.

Ytterligare en faktor är att många ingenjörer och tekniker i sektorn är nyckelpersoner som funnits med länge på arbetsplatserna och sitter på massvis av erfarenhet och kunskap som inte tecknats ned.

Den offentliga sektorn har också hård konkurrens från den privata sidan, där lönerna ofta är högre. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, tjänar privatanställda ingenjörer och tekniker  i genomsnitt 5 000 kronor mer i månaden än kommunanställda.

Dessutom har teknik ingen stark dragningskraft på unga vilket gör att det inte är någon anstormning till utbildningarna.

– Generellt kan man säga att intresset för teknik är lågt i tekniskt välutvecklade länder som Sverige. Det tas för givet att tekniken ska fungera och därför blir den ointressant, säger Terje Andersson.

Lars-Ove Brander, handläggare på SKL, tycker att man ska ta problemet på allvar även om bristen inte är akut just nu.

– När konjunkturen vänder blir konkurrensen om arbetskraften hårdare. Då blir det en större utmaning för kommunerna att rekrytera och behålla personal, säger han.

Enligt SKL:s beräkningar lämnar 10–12 procent av ingenjörerna kommunsektorn under ett år. Det är något högre än för kommunanställda generellt.

Enligt en undersökning som Ingenjörssamfundet gjort till sammans med Statistiska centralbyrån kommer det om tio år att saknas mellan 10 000 och 18 000 gymnasie- och högskoleingenjörer på arbetsmarknaden. Men Terje Andersson har en del idéer om hur man skulle kunna vända utvecklingen.

– Jag tror att man måste förändra arbetets organisation så att den blir mindre hierarkisk. Unga har förväntningar på att yrkeslivet ska ge en personlig utveckling och därför är det viktigt att få ta ansvar och få stimulerande arbetsuppgifter, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE