Publicerad 21 augusti 2006 Uppdaterad 21 augusti 2006

Bra betyg för privat äldrevård

Säkerheten och kvaliteten på privata äldreboenden i Skåne är bra. Det visar en granskning som länsstyrelsen har gjort.

Under de senaste två åren har länsstyrelsen i Skåne granskat alla 31 privatdrivna äldreboenden i länet. Enligt rapporten visar granskningen att säkerheten och kvaliteten är hög på de flesta boendena.


 


–Det har skett stora förändringar under de senaste tre åren. Standarden har förbättrats och idag har tre fjärdedelar av alla privata äldreboenden fullgod standard, säger socialkonsulenten Annalena Holmgren i ett pressmeddelande.


 


Länsstyrelsen påpekar att de äldreboenden som inte erbjuder fullvärdiga lägenheter är under ombyggnad eller håller på att ta fram planer för detta. Med fullgod standard menas bland annat att de boende har eget rum som är tillräckligt stort så att det går att möblera på ett hemlikt sätt, att man har egen dusch och toalett och kokmöjligheter.


 


Tillgången på utbildad personal är också god och utbildningsnivån har höjt under de senaste åren. Utbildningen behöver dock byggas på ytterligare och anpassas bättre till den typ av vårdtagare som finns på boendet.


 


Andelen vård- och omsorgspersonal som har undersköterskeutbildning, gymnasiets omvårdnadsprogram eller motsvarande ligger mellan 50 och 100 procent på boendena, På två av tre boenden har 80 procent av personalen ovanstående utbildning.


 


Läs rapporten här (pdf)

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE