Publicerad 8 november 2010 Uppdaterad 8 november 2010

Bra betyg på vattnet - sämre för gatorna

De flesta tycker att det är rent och snyggt på gatorna. Avsevärt färre medborgare är nöjda med standarden på kommunala gator och vägar. Det visar en enkät med medborgare i 94 kommuner.

30 000 medborgare svarade under våren 2010 på frågor om vad man tyckte om kommunens skötsel av gator, avfallshantering, parkskötsel, vattenförsörjning och sophämtning. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting samlat svaren i skriften ”Kritik på teknik”. Best betyg i sammanställningen får vattenkvaliteten, 90 procent av de tillfrågade tycker att den är bra. Bara 3 procent tycker att det kommunala vattnet är dåligt.

Även renhållningen av gator och vägar får goda omdömen. Runt 70 procent tycker att det är rent och snyggt på gatorna. Kommunerna har använt olika detaljerade enkätformulär vilket gett lite olika resultat. De medborgare som svarat på den lite mer utförliga undersökningen är något mindre nöjda.

Det tekniska område där medborgarna är minst nöjda är standarden på vägar, gator och cykelvägar. Bara 40 procent tycker att den är bra. Skillnaden är också stor mellan kommuner. 61 procent av medborgarna i skånska Vellinge tyckte att standarden var bra. I värmländska Hagfors var bara 18 procent nöjda.

Generellt skiljer sig inte resultaten i undersökningen mycket från vad medborgarna tyckte i en motsvarande undersökning 2007.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE