Publicerad 17 januari 2002 Uppdaterad 17 januari 2002

Bra betyg för kommunala IT-system

Nio av tio kommunanställda som använder datorer i arbetet är nöjda med kvalitet och tillgänglighet på datasystemen de använder. Det visar en ny undersökning.

Över 7 200 IT-användare i 56 kommuner har svarat på frågorna i undersökningen som har gjorts av Institute for IT Quality. Bakom undersökningen står universitetlektorn Torben Svane vid högskolan i Halmstad.


–Jag tycker att kommunerna ska vara kaxiga över resultatet. Kommunerna har alltid varit duktiga på IT och information. Det skulle vara intressant och se vad användarna inom ett segment i näringslivet som banker eller verkstadsindustri tycker om sin IT-kvalitet, säger Torben Svane, som tidigare var IT-chef i Varbergs kommun.


Över 80 procent av de som svarat tycker att deras IT-utrustning är fullt funktionell och underlättar arbetet, nära 90 procent tycker att programvarorna de använder är bra och över 80 procent anser att systemen är trygga att använda avseende säkerhet, sårbarhet och integritet.


–En bra IT-miljö handlar inte bara om pengar. Det handlar även mycket om bemötandet man får av IT-personalen och om man kan påverka sin arbetssituation, säger Torben Svane.


Hela 88 procent tycker att de får ett bra bemötande av IT-enheten i kommunen men knappt 60 procent tyckte att de kan påverka IT-stödet i sitt arbete.


Ett annat område som får ett lägre omdöme är om arbetsplatsen är ergonomiskt bra. Där svarade 65 procent att de var delvis eller helt nöjda.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE