Publicerad 11 mars 2008 Uppdaterad 11 mars 2008

Bostadsbrist pressar socialsekreterare

Socialsekreterarna i Malmö ägnar allt mer tid till att skaffa boende åt hemlösa familjer. –Det här börjar bli ett verkligt arbetsmiljöproblem för oss, säger enhetschefen Irene Carlsson.

I tidningsartiklar kritiseras socialtjänsten i Rosengård i Malmö för att man hänvisar familjer till vandrarhemsboende.


 


–Vi blir skandaliserade i pressen men ingen berättar att det inte finns några alternativ. Här jobbar högutbildade människor som ser barns behov och förstår att det inte är ett lämpligt boende för familjer men vi ser inga andra utvägar och personalen här börjar må riktigt dåligt av arbetssituationen, säger Irene Carlsson, enhetschef för vuxenenheten på Individ och Familjeomsorgen i Rosengård. 


Inflyttningen till Malmö är stor, de två senaste åren har befolkningen ökat med drygt 10 000 personer, vilket är flera tusen mer än prognoserna.


 


Flyktingvågen från Irak bidrar till trångboddheten. Under 2006 tog Malmö emot 1 500 irakiska flyktingar, vilket motsvarar var tionde i hela EU.


 


–Det är ett omöjligt uppdrag att hitta bostäder åt alla hemlösa och det är förfärligt att möta alla barnfamiljer utan bostad, säger Irene Carlsson. 


Åsa Magnusson är en av de socialsekreterare som ägnar halva sin arbetstid åt att leta boende åt hemlösa och hon möter dagligen dessa familjer.


 


–Generellt gäller det att familjerna har dålig förankring på bostadsmarknaden och att de kan språket dåligt, säger Åsa Magnusson, som berättar att de flesta samtalen sker genom tolk.


 


–Det värsta är maktlösheten, att det aldrig tar slut. Som socialsekreterare är det vårt jobb att utreda och hitta de bästa lösningarna, men det kan ju inte vara vår huvuduppgift att skaffa bostad åt hemlösa, säger hon.


 


Men eftersom bostadsproblemet blir ett akut problem hamnar det på socialtjänstens bord.


 


–Det är inte lätt att placera de här familjerna. De är inga populära hyresgäster hos bostadsbolagen; vanligen har de många barn och de vuxna saknar fast jobb, säger Irene Carlsson. 


Det har hänt att klienter fått bo över ett halvår på vandrarhem för att ingen annan lösning funnits. Irene Carlsson, som har jobbat över tjugo år i Rosengård, har hela tiden sett försämringar.


 


–Jag har sett hur antalet hyresrätter i Malmö hela tiden minskat, säger hon.


 


Birgitta Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd, håller med om att bostadsbristen i Malmö är ett problem.


 


–Det här är ett nationellt ansvar. Från Malmös sida har vi försökt få både den gamla och den nuvarande regeringen att skrota ebo-lagstiftningen som innebär att en flykting själv kan välja bostadsort. Många bosätter sig där de har släkt och vänner. Konsekvensen av lagen är att trångboddheten i Malmö blir enorm, säger Birgitta Nilsson.


 


Men vad kan man konkret göra åt problemet i dag?


 


–Migrationsverket måste ta ett större ansvar och placera flyktingar och deras anhöriga där det finns arbete och bostad, säger Birgitta Nilsson.


 


Irene Carlsson på socialkontoret i Rosengård fruktar att situationen blir värre framöver.


 


–Vi ser ju att barnen har behov, det är oerhört frustrerande att inte kunna tillmötesgå dem. Vi kan bara erbjuda nödlösningar - det sliter på oss, säger Irene Carlsson. 


De cirka tjugo anställda på socialkontoret är alla välutbildade. Trots den tuffa arbetssituationen har ingen slutat ännu, utan ”segar på” som de uttrycker det. Men situationen slår hårt mot nya och många vikarier har inte orkat fortsätta i Rosengård.


En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE