Publicerad 8 oktober 2007 Uppdaterad 8 oktober 2007

Bombhot över

I fredags bombhotades en tjänsteman på socialkontoret i Kalmar, vilket ledde till att kontoret stängdes. Nu har socialkontoret öppnat igen.Upprinnelsen till händelsen var att en tjänsteman via brev bombhotats å tjänstens vägnar. Hela området runt socialkontoret spärrades därför av. Ett hot hade också riktats mot tjänstemannens bil, varför personalen inte fick vistas i de rum i huset som vette mot det ställe där bilen stod. Polis kontaktades, men senare på fredagskvällen bedömdes faran vara över.


 


–Jag ser mycket allvarligt på att en av mina tjänstemän hotas, säger socialchefen Jan Bolin.


 


Han berättar att Kalmar kommun har rutiner för sådana här situationer och att dessa nu följs.


 


–Vi har en hög säkerhetsnivå, men den som drabbas far ändå illa, säger han.


 


Under ett års tid har det förekommit tre hot mot socialförvaltningen.


 


–Det är tre för mycket och det finns anledning att analysera varför det ser ut så, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE