Publicerad 10 december 2001 Uppdaterad 10 december 2001

Omkring 40 anställda på Birka Service i Stockholm har utsatts för cancerframkallande ämnen som dioxin och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Händelsen inträffade i mars när det brann i en kabeltunnel. I samband med branden blev 80 000 invånare i Akalla och Kista utan el i flera dagar.


– När plaster och annat smälter vid kabelbränder ger det upphov till sådana här giftiga ämnen. Men det är än så länge mycket diffust och svårt att säga om någon har tagit skada, säger Leif Wiklund, huvudskyddsombud på Birka Service.


Elektriker, driftarbetare och arbetsledare från Birka Service genomgår nu ett program med provtagningar.


Enligt SEKO-magasinet kan även personal från Stokab, Telia, Stockholm vatten och ABB ha utsatts för de cancerframkallande ämnena.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE