Publicerad 7 februari 2013 Uppdaterad 7 februari 2013

Billigare resor för kommunanställda

Alla 49 000 anställda i Göteborgs Stad ska få möjlighet att köpa årskort till kollektivtrafiken till ett rabatterat pris.

Kommunen kommer snart att erbjuda sina anställda att köpa företagskort hos kollektivtrafikbolaget Västtrafik. Det innebär att personal kan spara upp till 30 procent av priset på ett årskort, uppger Sveriges Radio Göteborg.

Kommunstyrelsen, som fattade beslutet i går, tror att rabatten kommer att öka de kommunanställdas resor med kollektivtrafiken.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE