Publicerad 27 november 2012 Uppdaterad 27 november 2012

Bättre villkor krävs för bygglovspersonal

Kommunerna måste erbjuda högre löner och bättre anställningsförmåner om de ska klara rekryteringen av bygglovshandläggare. Det anser Boverket som granskat kommunernas personalbehov.

Nio av tio kommuner har svårt att rekrytera personal i byggfrågor med rätt kompetens.  I dagsläget saknas över 200 bygglovshandläggare och byggnads- och VVS-inspektörer i kommunerna, konstateras i Boverkets rapport.

Orsaken till bristen är dels tidigare personalneddragningar under lågkonjunkturer, dels den generationsväxling som pågår, dels den nya plan- och bygglagen som kräver större arbetsinsatser. Men, skriver Boverket, personalbristen beror också på att många av de som skulle kunna anställas väljer bort kommunerna som arbetsgivare.  Och för att kunna mäta sig mot privata arbetsgivare måste kommunerna bli betydligt mer attraktiva som arbetsgivare.

– Lönen är viktig. Man måste kunna konkurrera någorlunda med den privata sektorn, och även om man inte kan ge samma lön måste man kunna erbjuda något annat, som bättre förmåner, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Det finns många kommuner som inte förstått det, men börjar man inte ta i det kommer den onda spiralen att fortsätta, säger Lars Brask, jurist på Boverket.

Vad blir konsekvensen av för lite personal?

– De stickprov vi gjort visar att 60 procent av kommunerna inte klarar kravet att handlägga bygglov inom tio veckor. Sedan har ju kommunen en viktig roll i att utöva tillsyn. Risken är stor att det är den delen man skär ned på, och det kan leda till att man inte hittar fel och får sämre kvalitet i byggandet.

Och vad innbär personalbristen för de anställda?

– Det är inte bra för någon arbetsplats att gå på knäna. Det här är ett tufft jobb. De fattar rätt så tuffa myndighetsbeslut där det är många olika intressen som ska vägas. Dessutom jobbar de i en politisk organisation som inte alltid förstår myndighetsrollen.

Och vad gör ni på Boverket åt problemet?

– Vi ska minst en gång varje mandatperiod ha en riktad insats mot politikerna, både de som håller i pengarna och de som sitter i byggnadsnämnderna. Finns inte vilja hos dem är det svårt att komma framåt, säger Lars Brask.

Fakta Lönerna i kommunerna

Sammanlagt finns cirka 400 bygglovshandläggare, 600 byggnadsinspektörer och 1800 arkitekter anställda i kommunerna. I fjol var medianlönen för kommunalt anställda bygglovshandläggare 29 600 kronor i månaden, för byggnadsinspektörer 29 800 kronor, och för arkitekter 32 350 kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE