Publicerad 11 april 2013 Uppdaterad 12 april 2013
Ämnen Avtal 2013

Bättre betalt för jour- och beredskapsarbete

Jobbar du jour eller beredskap? I det nya avtalet kopplas ersättningen till din faktiska lön – vilket för nästan alla innebär avsevärt bättre betalt.

Flera av Visions yrkesgrupper, som tekniker och ingenjörer, har ibland jour eller beredskap om något oväntat skulle ske på arbetsplatsen. Ersättningen för detta har tidigare varit angiven i kronor men i det nya avtalet mellan Vision och arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kronorna ersatts av en procentsats kopplad till den lön man har.

–Den stora fördelen med att koppla ersättningen till lönen är att ersättningen slutar att tappa i värde. På grund av inflationen och löneökningar har ersättningarna för jour och beredskap minskat i värde i förhållande till vad man tjänar, säger Matteus Canevall, ombudsman på Vision.

Vision har drivit frågan om höjd ersättning för jour och beredskap även vid tidigare avtalsförhandlingar utan att få med sig SKL. Men i år har man alltså lyckats.

–Jag tycker att det är en jättebra lösning. Nu är ersättningen kopplad till din lön och våra medlemsgrupper kommer att vinna på det. Förändringen innebär en motiverad uppvärdering av jour och beredskap som innebär att alla med en heltidslön över 18000 kronor kommer att få högre ersättning jämfört med nuvarande nivåer, säger Matteus Canevall.

I det nya avtalet finns också möjlighet att ta ut ersättningen i ledig tid. Även det är en fråga som Vision drivit.

Fakta Så här blir ersättningarna för jour eller beredskap

Jour innebär att man utöver ordinarie arbetstid befinner sig på arbetsplatsen för att vid behov omedelbart kunna börja arbeta. Ersättningen i det nya avtalet är 29,2 procent av timlönen upp till 50 timmar i månaden, därefter är ersättningen 58,4 procent av timlönen.

Beredskap innebär att man utöver ordinarie arbetstid finns till förfogande på en plats nära arbetsplatsen och ”utan dröjsmål” kan börja arbeta. Ersättningen i det nya avtalet är 14 procent av timlönen upp till 150 timmar i månaden, därefter är ersättningen 27,7 procent.

Även färdtid och så kallad förskjuten arbetstid kopplas till lönen.

Förändringarna börjar gälla från den 1 oktober 2014

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE