Publicerad 18 juni 2007 Uppdaterad 18 juni 2007

Bättre äldreomsorg i mindre kommuner

Det är stora skillnader i kvalitet mellan kommunernas äldreomsorg. Små och medelstora kommuner är bättre än de stora. Tre av de högst rankade kommunerna har färre än 15 000 invånare.

Sveriges Kommuner och Landsting har jämfört en rad olika saker i kommunernas äldreomsorg för personer över 80 år. Bland indikatorerna finns bland annat fallskador, felaktig användning av läkemedel, oplanerade inläggningar på sjukhus, kostnader för särskilda boenden, personalens utbildning samt personalomsättning.


 


Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Antalet fallskador varierar till exempel från 47 skador per 1 000 invånare hos den kommun som har minst skador till 223 per 1 000 i den som har flest.


 


Enligt undersökningen har de mindre och medelstora kommunerna bättre äldreomsorg än de stora. Bland de 28 bästa kommunerna har 19 färre än 15 000 invånare och nio mellan 15 000 och 50 000 invånare. Kommuner i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö har sämre resultat än övriga kommuner i landet.


 


De fyra som får bäst betyg sammanlagt är Aneby, Högsby, Västervik och Ödeshög. Skånska Hörby får högst betyg när det gäller personalens utbildning. Det innebär att kommunen har den högsta andelen undersköterskor och vårdbiträden med omvårdnadsutbildning.


 


Härnösand och Sollefteå rankas högst när det gäller personalomsättning. Under perioden 2004-2005 var det ingen personalomsättning alls bland undersköterskorna och vårdbiträdena i Härnösand.


 


Undersökningen visar att på stora skillnader i äldrevården mellan kvinnor och män. Oplanerade inläggningar på sjukhus är till exempel 20 procent vanligare bland män trots att kvinnor har 56 procent högre andel fallskador som leder till inläggning på sjukhus.   


 


27 procent av männen över 80 år bor i särskilda boenden mot 41 procent av kvinnorna.


 


Läs hela undersökningen här.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE