Publicerad 7 november 2013 Uppdaterad 7 november 2013

Bästa arbetsmiljön i liten församling

Nor-Segestads församling i Värmland har utsetts till årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Församlingen får priset för sitt arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor.

Ett helhetstänk som innefattar jämställdhet och arbetsorganisation, och ett arbetsmiljöarbete som utgår från en tydlig struktur och medarbetarnas delaktighet.

Så lyder en del av motiveringen till att församlingen får utmärkelsen årets arbetsgivare. Nor-Segerstad, strax väster om Karlstad, är en liten församling med 12 tillsvidareanställda som känner varandra väl, konstaterar Kristina Olofsson, församlingsassistent och Visions arbetsplatsombud.

– Jo, vi har det väldigt bra. Vi är ett sammansvetsat gäng som har kul på jobbet och även gör saker tillsammans privat.

Vad gör att arbetsmiljön är så bra?

– Det är många faktorer. Vi har bra förtroendevalda i kyrkorådet, vi i personalen är väldigt flexibla och hjälper varandra, det är ett tillåtande klimat utan att för den skull vara slätstruket.

Hur menar du?

– Vi behöver inte tycka lika om allting, vi kan ryka ihop, och det är tillåtet att säga vad man tycker. Om jag anser att något bör göras annorlunda kan jag gå direkt till kyrkoherden. Han är en chef som är med oss, inte över oss, säger Kristina Olofsson, och betonar att en god arbetsmiljö inte kommer av sig självt.

– Jag var med när arbetsmiljön inte var bra i mitten av 1990-talet. Men kyrkoherden tog tag i och såg till att lösa problemen. Nu har vi handlingsplaner för allt, ansvaret är tydligt och händer det något tar vi tag i det direkt.

Ska ni fira utmärkelsen?

– Ja, det är klart vi ska fira. Det är också utmärkande för oss, att vi tar tillvara tillfällen att fira tillsammans.

Priset Årets Arbetsgivare i Svenska kyrkan delas ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i syfte att uppmärksamma arbetsgivare som har en god personalpolitik.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE