Publicerad 28 november 2008 Uppdaterad 28 november 2008

Barnmorskor ser mest mening i jobbet

Bland barnmorskor och sjuksköterskor upplever 90 procent sitt arbete som meningsfullt. De allra flesta socialsekreterare värderar också jobbet som viktigt.

Minst hundra yrkesverksamma inom 45 olika yrkesgrupper har i en undersökning från tidningen Du och jobbet svarat på hur de ser på sitt arbete.
Tätt bakom de kvinnodominerade vårdyrkena som alltså upplevs som mest betydelsefulla, kommer administratörer inom offentlig förvaltning, personaltjänstemän och ekonomichefer. Av dem tycker 88 procent att de utför ett viktigt arbete. Det gör också 86 procent av socialsekreterarna.
Bland fabriksarbetare, butikskassörer och brevbärare beskriver bara 36, 37 respektive 41 procent sitt arbete som betydelsefullt.

Se hela listan på tidningen Du och jobbets webbplats.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE