Publicerad 13 april 2012 Uppdaterad 26 april 2012
Ämnen Avtal 2012

Avtal klart för 4 500 medlemmar i Vision

Visions medlemmar som arbetar på kommunala energibolag har fått ett nytt löneavtal. Precis som tidigare innehåller avtalet inga procentsiffror.

–Det har varit sifferlösa avtal på det här området i många år. Totalt sett har det fungerat bra och gett ett bra utfall. Det finns företag där det har fungerat sämre men då får man vidta andra åtgärder, säger Visions ombudsman Britta Kärnström.

Avtalet, som Vision tecknat med arbetsgivarorganisationen KFS, gäller från 1 april och ett år framåt. Det innehåller inga större förändringar av anställningsvillkoren. Men en punkt är att de som jobbar skift får bättre övertidsersättning under storhelger om de måste jobba över i direkt anslutning till skiftet.

Dessutom har skrivningarna i avtalet som gäller själva löneprocessen blivit tydligare och lättare att förstå.

–Det beskriver hela processen både med lönesamtal och lönekriterier men också hur den lokala lönebildningen fungerar, till exempel vad det är som påverkar lönen, säger Britta Kärnström.

I sina avtalsyrkanden ville Vision bland annat att de som har 25 semesterdagar skulle fler och att de som är visstidsanställda skulle få bättre villkor. Det har arbetsgivaren inte gått med på. KFS har å andra sidan inte heller fått igenom sina krav på försämringar av villkoren.

–Arbetsmarknadens parter i övrigt har egentligen inte kommit fram till några stora förändringar och det är likadant här, säger Britta Kärnström.

En nyhet är att parterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal som löper på om inte någon av parterna säger upp det. Enligt arbetsgivarna ger det större kontinuitet och en jämnare process.
 
–Vi tycker det är intressant så vi ska i alla fall vara med och arbeta fram ett förslag som kan tillgodose våra medlemmars intressen. Men det är mycket som behöver utredas innan vi kan skriva ett avtal, säger Britta Kärnström.

Förslaget om tillsvidareavtal ska vara klart vid årsskiftet.
 
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE