Publicerad 5 juni 2012 Uppdaterad 8 juni 2012
Ämnen Avtal 2012
Avtal för 3 000 Visions-medlemmar klart

Avtal för 3 000 Visions-medlemmar klart

Nu har Vision och arbetsgivarparten KFS tecknat ett nytt avtal för 3 000 medlemmar som bland annat jobbar på behandlingshem, parkeringsbolag och länsmuseer.

Avtalet är ett år långt och sifferlöst, det vill säga innehåller ingen procentsiffra för löneökningen, och gäller från den 1 april. Det innehåller flera nyheter. Till exempel kan den som är föräldraledig och vill dela upp ledigheten på flera perioder få föräldrapenningtillägg (en ersättning som fyller ut en del av glappet mellan föräldrapenningen och den vanliga lönen). Det gäller under förutsättning att varje period pågår i minst 30 dagar.

För anställda på behandlingshem innebär avtalet en rejäl höjning av färdtidsersättningen. För den som kör en klient i egen bil räknas tiden när klienten sitter i bilen som arbetstid. Under hemresan, när man sitter själv i bilen och kör hem utanför ordinarie arbetstid, får man en särskild färdtidsersättning som motsvarar kvalificerad övertid. För den som har en månadslön på 25 000 kronor blir det en höjning från 58,50 kronor i timmen till 363 kronor.

– Vi vet att det förekommer mycket resor bland anställda på behandlingshem så det här är en bra uppgörelse, säger Britta Kärnström, ombudsman på Vision.

Visstidsanställda på behandlingshem har också fått bättre villkor. Det nya avtalet innebär att man inte längre får ha någon provanställd i ett helt år, utan max i 6 månader. Avtalet innebär också att arbetsgivaren får ha en person visstidsanställd i max tre år under en femårsperiod. Visstidsanställda kan nu också sluta sin anställning tidigare än avtalat och har en uppsägningstid på en månad. Även arbetsgivaren kan säga upp visstidsanställningen med en månads varsel, men då krävs saklig grund.

Avtalet för anställda inom trafik skiljer sig något från övriga. Det gäller i 14 månader i stället för 12 och ska ge en löneökning om minst 3 procent.

Fakta KFS avtal

Avtalet gäller främst för anställda som jobbar i kommunala bolag, eller bolag som delvis ägs av kommunen. Till exempel behandlingshem, parkeringsbolag, avfallsbolag, trafikbolag, fastighetsbolag, gatubolag, vatten- och avloppsbolag, gymnasieskolor och kulturskolor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE