Publicerad 1 september 2011 Uppdaterad 2 september 2011

Avloppsvatten orsakade parasitutbrott

Det var avloppsvatten som orsakade parasitutbrottet i Skellefteå kommun. Det visar bygg- och miljökontorets rapport som nu är klar.

- Utifrån våra uppgifter kan ingen specifik smittkälla pekas ut. Det finns flera tänkbara källor som tillsammans, eller var för sig, kan ha varit orsaken, säger Göran Åström, förvaltningschef för bygg- och miljökontoret.

Bygg- och miljökontoret har identifierat flera olika orsaker som kan ha orsakat utbrottet. Bland annat finns ett dagvattenutlopp strax nedströms från vattenverket. Möjligheten finns att avloppsvatten från felkopplade ledningar kan ha tagit sig in i vattenverket.

En annan möjlig orsak är att tekniska problem inne i reningsverket kan ha lett till att reningen inte fungerat ordentligt.
Det var i april i år som parasitutbrottet drabbade Skellefteå.

Kommunen spolar nu rent de sista delarna av vattensystemet och räknar med att kunna friskförklara vattnet i Skellefteå och Skelleftehamn på måndag. Områdena norr om Skellefteå kommer att dröja ett par veckor till. Först därför kan rekommendationen att koka vattnet till dryck, matlagning och tandborstning tas bort.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE