Publicerad 17 december 2012 Uppdaterad 17 december 2012

Avbokad tolk får full betalning

En tolk som avbeställs med kort varsel ska ha samma ersättning som om tolkuppdraget utförts. Det har Högsta Domstolen slagit fast.

Fallet gäller en tolk som fick ett uppdrag vid tingsrätten avbokat dagen innan förhandlingen skulle äga rum. Tolken begärde full betalning, men tingsrätten beslöt att han bara skulle få ersättning för tidsspillan vilket motsvarade knappt en tredjedel av beloppet.

För att få mer pengar skulle tolken, enligt den praxis som gäller, ha bevisat att det inte gick att få ett annat uppdrag i stället för det som avbeställts. 

Högsta Domstolen, HD, konstaterar att det inte finns några regler i tolktaxan om ersättning för avbeställda uppdrag, utan att det ska avgöras från fall till fall. Men eftersom tolkarna numera jobbar för flera tolkförmedlingar har det blivit svårare att bevisa inkomstbortfallet, och HD tycker att det är dags att införa en taxereglering.

Så länge det inte är reglerat anser HD att utgångspunkten ska vara att tolken ska få lika stor ersättning som om uppdraget utförts i de fall avbeställningen görs med mindre än 48 timmars varsel. I HD:s dom slås fast att tolken ska få 1 831 kronor, vilket var den summa han begärde. 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE