Publicerad 7 augusti 2013 Uppdaterad 8 augusti 2013

Åtta tjänster bort i Equmeniakyrkan

Åtta tjänster försvinner i en omorganisation av Equmeniakyrkans kansli. Enligt Visions företrädare kommer dock ingen att sägas upp.

För två år sedan slog Metodistkyrkan, Svenska Baptistförbundet och Svenska Missionsförbundet ihop sina påsar och bildade en gemensam kyrka. Före sommaren enades man om namnet Equmeniakyrkan.

De åtta tjänster som nu försvinner hänger ihop med sammanslagningen, menar Visions företrädare Maria Brunander.

– Jag tror inte man hade ett tillräckligt bra underlag när man lade den första budgeten. Därför blev den här omorganisationen nödvändig, säger hon.

Att åtta tjänster försvinner från Equmeniakyrkans kansli betyder dock inte att åtta medarbetare sägs upp.

– Nej, en del klarar vi med naturliga avgångar, andra får reducerad tjänst eller flyttas över till den regionala organisationen. Jag tror inte att någon kommer att sägas upp, säger Maria Brunander.

Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 september.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE