Publicerad 25 mars 2008 Uppdaterad 25 mars 2008

Arbetsmiljöverket ställer krav i Mörbylånga

Efter larmen om dålig arbetsmiljö på individ- och familjeomsorgen i Mörbylånga på Öland har nu Arbetsmiljöverket tagit fram riktlinjer för hur situationen ska förbättras.


Tidigare i vintras krävde bland andra SKTF att kommunledningen skulle göra något åt den dåliga arbetsmiljön i Mörbylånga kommun. Nämndpolitiker har kritiserat personalens handläggning. Personalen har i sin tur JO-anmält sig själva för att de inte utfört sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert sätt och politikerna för tjänstefel.

 


Nu har Arbetsmiljöverket tagit fram tre huvudpunkter som förvaltningen ska jobba efter för att situationen ska bli bättre, skriver Smålandsposten.


 


Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän har varit otydlig och måste preciseras.


 


Arbetsgivaren måste ta fram riktlinjer för kontakter med massmedia.


 


Arbetsgivaren ska också jobba hårdare för att förebygga kränkande särbehandling och ta fram bättre rutiner för hur man ska agera när någon i personalen känner sig kränkt.


 


”Ni ska göra klart för både förtroendevalda och kommunanställda att kränkande särbehandling inte accepteras”, skriver Arbetsmiljöverket enligt Smålandsposten.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE