Publicerad 27 september 2007 Uppdaterad 27 september 2007

Arbetsmiljöverket granskar hemtjänsten

Tunga lyft, stressiga resor och slitsamma arbetsställningar. Nu ska Arbetsmiljöverket granska hur arbetsmiljön ser ut för hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

Arbetsmiljöverket kommer under nästa år att inleda inspektioner över hela landet. Totalt räknar verket med att 130 000 arbetstagare berörs, de flesta kvinnor.


 


Granskningen kommer främst att inriktas på belastningsergonomi, trafiksäkerhet samt våld och hot.


 


Enligt Arbetsmiljöverket är personalen inom hemtjänsten och personlig assistans särskilt utsatt på flera sätt. Personalen arbetar oftast helt ensam i vårdtagarnas bostäder som inte är utformade för att vara en bra arbetsplats. Vårdpersonalen arbetar också med personer som kan bli hotfulla och våldsamma på grund av att de är missbrukare eller psykiskt instabila. En del av personalens arbetstid går åt till resor och även de ska kartläggas och åtgärdas där det behövs.


 


Innan inspektionerna drar i gång i april 2008 bjuder Arbetsmiljöverket in verksamhets- och enhetschefer inom hemtjänst och personlig assistans till arbetsmiljöseminarier.


 


Syftet med granskningen är att öka arbetsgivarnas kunskaper om deras arbetsmiljöansvar så att de tillsammans med de anställda och skyddsombuden kan förbättra arbetsmiljön med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE