Publicerad 31 januari 2006 Uppdaterad 31 januari 2006

Antalet hemlösa ökar

En omfattande kartläggning från Socialstyrelsen visar att antalet personer som saknar bostad har ökat de senaste åren. Ökningen är särskilt påtaglig bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Minst 17 800 personer var hemlösa under förra året då Socialstyrelsen gjorde kartläggningen. Det är mellan 2 000 och 3 000 fler än 1999 då den förra undersökningen gjordes. Enligt kartläggningen finns de hemlösa i så gott som alla kommuner men problemen är störst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.


 


3 600 av de hemlösa befinner sig i en akut situation. De sover ute, på härbärgen, på camping eller kvinnojourer. 4 700 tvingas bo hos vänner eller släktingar eller ha korta andrahandskontrakt.


 


8 400 bor på institutioner, fängelse eller stödboenden och saknar bostad när de skrivs ut. För de resterande 1 100 är situationen okänd.


 


Tre fjärdedelar av de hemlösa är män och de flesta är födda i Sverige. Personer med utländsk bakgrund är dock överrepresenterade.


 


Det är stora skillnader mellan olika kategorier av hemlösa. Män har till exempel oftare missbruksproblem medan psykiska problem är vanligare bland kvinnor. Både andelen kvinnor och andelen personer med utländsk bakgrund har ökat sedan mätningen 1999.


 


–En viktig poäng med vår undersökning är att visa på att det finns så många olika orsaker till hemlöshet och därmed måste också flera politikerområden ta ansvar för problemet, inte bara socialpolitiken. Bostadspolitiken borde till exempel ta ett större ansvar, säger Anna Qvarlander, projektledare på Socialstyrelsen.


 


Läs Socialstyrelsens rapport här.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE