Publicerad 4 juni 2010 Uppdaterad 4 juni 2010

Antalet anställda i kommunerna minskar

Förra året försvann 26 000 jobb från kommunerna. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Många av jobben som försvann var teknisk personal och assistenter.

Under 2009 varslade kommunerna rekordmånga om uppsägning. Totalt handlade det om 9 000 personer. Den senaste personalstatistiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar nu också att antalet anställda minskade under året. I november 2008 hade kommunerna totalt 831 700 anställda. Då är både månads- och tim­avlönade inräknade. Ett år senare var antalet nere i 805 200, en minskning med 3,2 procent.

Om personalminskningen verkligen beror på kommunernas försämrade ekonomi och hur många anställda som blivit arbetslösa är oklart. Personalminskningen kan bero på uppsägningar, naturlig avgång – men det kan också handla om att verksamheter privatiserats eller gått över till gemensamma kommunalförbund. 

En uppdelning i olika verksamhetsområden visar att minskningen är störst, minus 4,4 procent, på den tekniska sidan som bland annat innefattar tekniska handläggare, ingenjörer, tekniker, hantverksarbetare, räddningstjänst, städ och måltidsarbete. Antalet tekniker minskade med 7 procent.

Av de kommuner som SKTF-tidningen varit i kontakt med uppger personalavdelningarna att minskningen av den tekniska personalen till stor del beror på bolagiseringar.

– 1 januari 2009 bildades ett kommunalt bolag tillsammans med Falkenbergs kommun som heter Vivab. Då gick halva vår gatuförvaltning in i bolaget. Dessutom har vi konkurrensutsatt städ och då gick 20 tjänster över till ett privat företag, säger Inger Lena Pettersson, personalsekreterare i Varbergs kommun.

I Sandviken gick sotarna över till energibolaget och i Bollnäs bolagiserades va-verket. I flera kommuner, bland andra Bollnäs, Alingsås och Nacka gick personalen i räddningstjänsterna över till kommunalförbund.

Totalt sett har den administrativa personalen minskat bara marginellt, med 1,4 procent. Cheferna och handläggarna minskade nästan inte alls i antal medan nedgången bland assistenterna var betydligt större. Mest, med 5,1 procent, minskade antalet receptionister, telefonister samt personal- och löneassistenter.

I Borlänge kommun har ett 30-tal av de omkring 350 administratörstjänsterna försvunnit.

– Vi har hela tiden dragit in på administration, det gäller både assistenter och handläggare. Så här ser det väl ut i de flesta kommuner, säger Ulla Bergström, förhandlare på personalkontoret i Borlänge kommun.

Den enda området där antalet anställda ökade var socialt arbete. Antalet socialsekreterare ökade från 17 372 till 17 785.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE