Publicerad 12 juni 2012 Uppdaterad 12 juni 2012

Anställda får bonus för energibesparingar

Ett 90-tal anställda på Falkenbergs bostadsbolag Fabo får drygt 4 000 kronor i bonus för att de lyckats minska energianvändningen i företaget.

–Det är jättebra. Alla är glada och det blir en rätt bra slant på junilönen, säger arbetsledaren Mats Persson.

Falkenbergs bostads AB har satt upp som mål att minska energianvändningen med två procent om året till 2016 från 2007 års nivå. I år lyckades personalen spara så mycket energi att alla heltidsanställda som jobbat heltid under 2011 får 4 325 kronor extra på juni lönen. De som inte jobbat heltid får också bonus men något mindre.

Fabos vd Thomas Brynås säger att det inte går att dra ned på förbrukningen hur mycket som helst. För att bonusen ska betalas ut måste hyresgästerna vara nöjda också.

–Vi gör ju kundmätningar och hyresgästerna får inte ha blivit mindre nöjda med värme och ventilation. Vi kan ju inte stänga av värmen för att uppnå det här, säger han.

Förra gången personalen lyckades få bonus var 2007. Sedan dess har man inte nått målet förrän 2011. Thomas Brynås, säger att de största besparingarna ligger i att man börjat tidstyra värme och ventilation i större utsträckning än tidigare. Nya fönster och dörrar vid ombyggnader bidrar också till att minska energiförbrukningen.

Mats Persson säger att han blivit bättre på att släcka lampor och att stänga av datorn på grund av kampanjen. Men samarbetet med anläggningsskötarna tror han har gett större energibesparingar.

–Man kan till exempel titta på ventilationen. Det finns ventilation som alltid gått dygnet runt fast den inte behöver göra det. Vi har också satt in pumpstopp på värmepumparna som är riktiga värmeslukare. Nu stannar de automatiskt vid 17 grader i stället för att gå hela tiden, säger Mats Persson.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE