Publicerad 14 september 2006 Uppdaterad 15 september 2006

Alvesta bäst för rörelsehindrade

Alvesta kommun i Småland har utsetts till Årets tillgänglighetskommun 2005. Kommunen får utmärkelsen för att den målmedvetet jobbar med att göra samhället mer tillgängligt för rörelsehindrade.

Utmärkelsen Årets tillgänglighetskommun delas ut av De handikappades riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.


 


I juryns motivering står bland annat att Alvesta får utmärkelsen för ”den helhetssyn som genomsyrar kommunens tillgänglighetsarbete inom samhällets alla områden och det goda samarbete man har med de lokala handikapporganisationerna”.


 


En av de mest uppmärksammade insatserna 2005 var storsatsningen kallad ’Barn Bra projekt’ en handikappanpassad lekplats på en skolgård i Grimslöv”.


 


Skellefteå kommun fick ett hedersomnämnande för ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och näringsliv som i första hand handlar om tillgänglighet


 


Utmärkelsen har delats ut vid två tillfällen, då vann Tidaholm och Stockholms stads tillgänglighetsprojekt.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE