Publicerad 26 juni 2009 Uppdaterad 26 juni 2009

Allmännyttan sålde 18 000 lägenheter

82 kommunala bostadsbolag sålde nästan 18 000 lägenheter under år 2008. Det är mer än dubbelt så många som 2007.  Det visar en årlig enkät från Boverket.

Det är framför allt de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm som ligger bakom de höga försäljningssiffrorna. Tre av fyra försäljningar skedde i Stockholm.

Två typer dominerar som köpare till de kommunala hyresfastigheterna - bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar. I Stockholm var fördelningen ungefär lika mellan de båda kategorierna under förra året.

Men det är inte bara Stockholms stad som säljer allmännyttiga fastigheter. Två kommuner, Lomma och Åtvidaberg, sålde ut hela sina bestånd.

Försäljningarna kommer att fortsätta. 58 av landets 290 kommuner planerar att i år och nästa år sälja sammanlagt drygt 20 700 lägenheter, varav Stockholms stad står för 15 000.

– Det är svårt att veta hur många av de allmännyttiga lägenheterna som verkligen kommer att säljas. Rådande lågkonjunktur och oro på finansmarknaden kan försvåra och försena försäljningarna, säger Christina Johannesson, bostadsmarknadsexpert på Boverket, i ett pressmeddelande.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE