Publicerad 26 april 2011 Uppdaterad 27 april 2011

Allmännyttan måste riva 7 600 lägenheter

103 kommuner har så svag bostadsmarknad att de kommer att tvingas riva fastigheter. Akut behöver 3 600 lägenheter rivas och på sikt måste 7 600 bort.

Det är Statens bostadskreditnämnd, BKN, som kan ge stöd till kommunala bostadsbolag, som analyserat läget för bolagen.

BKN konstaterar att en tredjedel av kommunerna har så svag bostadsmarknad att de snart riskerar att ha för många lägenheter, skriver tidningen Bofast. Framför allt handlar det om kommuner med färre än 76 000 invånare som har en minskande befolkningsmängd.

82 kommuner har ett akut behov av att riva lägenheter för att nå målet på att maximalt två procent av lägenheterna är tomma.

–Ungefär 3 600 lägenheter behöver avvecklas akut i de här kommunerna, säger Rolf Westerlund, stabschef på BKN.
Fortsätter befolkningsminskningen i de mest utsatta kommunerna kommer ytterligare 4 000 lägenheter att behöva rivas fram till 2015.

Totalt beräknas rivningarna kosta två miljarder kronor. Kommunerna får själva bekosta rivningarna men kan i vissa fall få stöd av BKN.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE