Publicerad 12 februari 2010 Uppdaterad 12 februari 2010

70 administratörsjobb bort i Sundsvall

Runt 70 administrativa tjänster försvinner på Sundsvalls sjukhus. I dag preciserade sjukhuschefen Sigbjörn Olofsson hur varslet på 700 tjänster slår.

Personalen på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand informerades i dag om hur det tidigare lagda varslet på 700 personer drabbar olika yrkesgrupper. Hårdast slår besparingarna mot sjuksköterskorna, sammanlagt 116 ska bort. Även 78 undersköterskor/vårdare, 35 personer med administrativa tjänster, 20 medicinska sekreterare, 16 medicintekniker och 12 enhetschefer ska bort enligt sparförslaget, skriver Sundsvalls Tidning.

Dessutom ska 99 tjänster, huvudsakligen sjuksköterskor, i personalpoolen tas bort. 

Redan under det gångna året påbörjades besparingsarbetet. Under 2009 försvann 207 helårstjänster på Sundsvalls sjukhus.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE