Publicerad 4 september 2006 Uppdaterad 4 september 2006

51 tjänster försvinner i Härjedalen

Socialnämnden i Härjedalen har nu beslutat att ta bort 51 tjänster för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Vissa övertaliga kommer att få jobb i en vikariepool.

Socialnämndens beslut att ta bort 51 tjänster bygger på en konsultrapport. Men socialnämndens ordförande Anna-Lena Andersson (s) säger att kommunen har som mål att inte säga upp några tillsvidareanställda.


 


Flera av dem som förlorar sina tjänster kommer att få jobb i en nyinrättad vikariepool. Samtidigt ska kommunen minska antalet timvikarier kraftigt.


 


Socialnämnden i Härjedalen har gått back med 59 miljoner kronor mellan åren 2000 och 2005 och även i år kommer det att bli ett underskott.


 


–Vi ligger för högt på personalkostnadssidan jämfört med andra likvärdiga kommuner, säger Anna-Lena Andersson till Länstidningen i Östersund.


 


SKTF har inte protesterat mot nedskärningarna säger avdelningens ordförande Catarina Månsson.


 


–Någonting måste göras eftersom vi går så mycket back.


Det är främst Kommunals medlemmar som drabbas av nedskärningarna. Eventuellt kan en SKTF-medlem tvingas byta arbetsplats.


 


Det slutgiltiga beslutet om nedskärningarna fattas av kommunfullmäktige senare i höst.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE