Publicerad 23 oktober 2006 Uppdaterad 23 oktober 2006

40 tjänster hotas i Boden

Socialförvaltningen i Boden har gått 18 miljoner kronor back. För att spara pengar överväger kommunen nu att dra ner verksamheten med 40 tjänster.På socialförvaltningen i Boden arbetar i dag 1 200 personer, men snart kan personalstyrkan komma att krympa. På grund av förvaltningens dåliga ekonomi har tjänstemännen fått i uppdrag av kommunpolitikerna att ta fram ett förslag på hur man ska kunna spara pengar. Enligt förslaget ska 40 årsarbetare sparas in. Besparingarna kommer att märkas över allt inom socialförvaltningen, men framför allt kommer neddragningarna att ske inom äldreomsorgen, Boden har i förhållande till sin befolkning 100 vårdplatser för mycket. Hur många SKTFare som drabbas om förslaget blir verklighet är svårt att säga enligt socialnämndens ordförande Anders Sundström från Norrbottens sjukvårdsparti.


 


–Av de 40 tjänsterna är nog 32 placerade inom Kommunals avtalsområde. Men vi tittar främst på det här ur ett verksamhetsperspektiv, säger han.


 


SKTFs avdelningsordförande i Boden Laila Kohkoinen är dock mycket oroad över vilka konsekvenser besparingarna kan få.


 


–Det är skrämmande att de gamla som behöver hjälp kanske inte ska få det. Och man vet ju vad som händer med människor som inte får möjligheter att göra ett bra jobb – då finns risken att man börjar ”stänga av”, menar hon.


 


Alla facken i kommunen har motsatt sig förslaget som nu kommer att gå till central förhandling. Om förslaget kommer att bli verklighet eller inte kommer att beslutas i nästa vecka.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE