Publicerad 15 november 2006 Uppdaterad 15 november 2006

370 000 blev sjuka av jobbet

Omkring 370 000 personer har under det senaste året varit sjukskrivna på grund av besvär som de fått av jobbet. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.Nästan en fjärdedel av alla sysselsatta i landet har under det senaste året haft besvär som beror på arbetet. Cirka en tiondel, eller 370 000 personer, har varit sjukskrivna på grund av besvären.


 


Men andelen personer med arbetsrelaterade besvär sjunker, jämfört med 2003 med nästan 5 procentenheter. Det är något vanligare att kvinnor har problem som orsakats av jobbet än att män har det. Men skillnaden är inte så stor, 27 procent kvinnor och 21 procent män uppger att de har sådana besvär.


 


Besvären kan vara av olika slag. Stress och psyksiska påfrestningar är den största orsaken till problemen bland tjänstemän. Omkring var fjärde socialsekreterare säger att de haft besvär på grund av stress. Totalt uppger 12 procent av kvinnorna och 7 procent av männen att de har besvär på grund av psykiska påfrestningar. De siffrorna innebär att andelen som har arbetsrelaterade besvär på grund av psykiska orsaker har fördubblats på tio år. Men nu sjunker siffran igen, efter att ha legat som högst år 2003.


 


Undersökningen Arbetsorsakade besvär har gjorts av Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån bland 20 000 sysselsatta. Den genomfördes under det första kvartalet i år.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE