Publicerad 24 maj 2010 Uppdaterad 24 maj 2010

3,7 procent till SEKO-medlemmar inom energi

Samtidigts som SKTF skrev på ett sifferlöst avtal med de kommunala energibolagen tecknade LO-förbundet SEKO ett avtal som ger medlemmarna löneökningar på lägst 3,7 procent under två år.

Avtalet ska ge medlemmar löneökningar på minst 1,1 procent från den 1 april i år och minst 2,6 procent 1 april nästa år.

Dessutom höjs minimilönerna.  Från och med i år ska de som fyllt 19 år tjäna minst 17 300 kronor i månaden, de som har minst två års yrkeserfarenhet 19 900 kronor och de som har minst fem års erfarenhet 22 500 kronor i månaden.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE