Publicerad 14 april 2014 Uppdaterad 15 april 2014

200 administratörer färre i Region Skåne

Tvåhundra tjänster har försvunnit. Det är resultatet av den stora omorganisation som genomförts inom administrationen i Region Skåne.

Tvåhundra tjänster har försvunnit. Det är resultatet av den stora omorganisation som genomförts inom administrationen i Region Skåne.

När Tidningen Vision besökte Skåne i höstas var fortfarande det mesta oklart. 13 förvaltningar skulle slås samman till fyra och all administrativ personal skulle få nya arbetsuppgifter. De nya tjänsterna annonserades ut på intranätet och osäkerheten var stor kring var man skulle hamna, om man över huvudtaget skulle få en tjänst.

Nu tycks dock de flesta pusselbitarna i den stora omorganisationen fallit på plats och när förhandlingschefen Gösta Rehnstam sammanfattar vad som hänt kan han konstatera att omkring 200 administrativa tjänster – chefer, handläggare, administratörer och servicepersonal – har försvunnit. Det motsvarar ungefär åtta procent av all administrativ personal i regionen.

Många Visionmedlemmar har varit oroliga och arga över hur förändringsarbetet skötts.

– Det finns många olika åsikter om det. Och det är klart att det är förenat med en svårighet för den enskilde. Mitt intryck är att det varit ett högt tempo men att det ändå varit hälsosamt, säger Gösta Rehnstam.

Han berättar att ett 30-tal personer slutat med avtalspension och att 17 slutat med någon form av avgångsvederlag. Övriga tjänster som försvunnit handlar om personer som slutat utan att få någon efterträdare.

Lena Gleesborg arbetade i höstas som utbildningsadministratör på primärvårdens centrala kansli i Lund. I dag arbetar hon med samma arbetsuppgifter, fast i Malmö.

– Jag har vunnit på förändringen, nu har jag hamnat i rätt sammanhang. Jag var lite felplacerad på min förra enhet, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att hösten var tuff för många av hennes kolleger, framförallt för dem som blev sist med att få besked kring vad de skulle få för nya arbetsuppgifter. Hon liknar det vid handlingen i Agatha Christies deckare Och så var de bara en.

– De flesta är nog ändå nöjda och lättade över att man slapp bli arbetslös. Det som är negativt är att en del, och även jag, fått längre till jobbet. Men det finns ju alltid vinnare och förlorare vid sådana här stora omorganisationer.

Fakta Detta har hänt

• 13 förvaltningar i Skåne har slagits samman till fyra med målsättningen att öka samarbetet mellan sjukhusen, och mellan sjukhusen och primärvården. Ett uttalat mål var också att sänka kostnaderna för den centrala administrationen med 15 procent, vilket man lyckats med enligt regiondirektören Jonas Rastad.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE