Publicerad 13 november 2006 Uppdaterad 13 november 2006

13 tjänster ska bort i Boden

Socialförvaltningen i Boden måste spara eftersom den har gått back. Nu har ett beslut fattats som innebär att verksamheten ska skäras ner med 13 heltidstjänster och att ett äldreboende läggs ner.Tidigare aviserade kommunledningen att 40 heltidstjänster skulle bort, men nu har antalet alltså krympt till 13. Av dessa 13 heltidstjänster tillhör omkring 10 fackförbundet Kommunals avtalsområde, övriga är sjuksköterskor eller SKTFare, enligt socialnämndens ordförande Anders Sundström, från Norrbottens sjukvårdsparti.


 


–Det är aldrig roligt att dra ner på verksamheten, men utifrån de förutsättningar vi hade tycker jag att det sammantaget blev ett bra beslut, säger han.


 


Beslutet innebär också att Sörgårdens södra äldreboende, som har 27 vårdplatser, läggs ner och en avveckling av Älvstrands äldreboende, som har 18 vårdplatser, utreds. Sammantaget medför det en besparing på 10 miljoner kronor, men socialförvaltningens underskott uppgår till 15 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har dock beslutat om att verksamheten ska få ett tillskott på 5,5 miljoner kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE