Publicerad 20 oktober 2010 Uppdaterad 21 oktober 2010

12 varslas på Falu energi och vatten

12 personer, motsvarande åtta heltider, varslas om uppsägning på Falu energi och vatten. De flesta arbetar på kundtjänsten och är medlemmar i SKTF.

Bakom varslen ligger en omorganisation av bolaget. Kundtjänsten, som i dag är en egen enhet, ska bli en del av de olika affärsområdena, som till exempel fjärrvärme, el och vatten.

Ledningens förhoppning är att samordningen ska leda till bättre effektivitet. Den leder också till att tolv anställda varslas om uppsägning.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva säga upp personal, men jag tror att den nya organisationen blir bättre både för kunderna och för de anställda som blir kvar, säger Bengt Gustafsson, vd på Falu energi och vatten.

De tolv personer som varslats om uppsägning motsvarar åtta heltidstjänster. Förutom kundtjänsten berörs också marknadsenheten, mäterienheten och ekonomiavdelningen.

En övervägande del av de som drabbas är medlemmar i SKTF.

– Jag hoppas att det ska finnas andra lösningar, till exempel pensionsavgångar, säger Camilla Lööv, ombudsman på SKTF-centret i Sundsvall.

Den nya organisationen ska vara klar vid årsskiftet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE