Publicerad 26 januari 2009 Uppdaterad 27 januari 2009

1000 varslade i landstingen

Prognoserna om att 2009 kommer att bli ett kärvt år för landstingen verkar slå in. Hittills i år har landstingen lagt sammanlagt 1000 varsel om uppsägning.

Att 1 000 varsel läggs i landstingen är mycket ovanligt, till och med under ett helt år.

På grund av sekretess får Arbetsförmedlingen får inte tala om vilka arbetsgivare varslar. Men 600 varsel gäller Karolinska universitetssjukhuset i Solna och 100 gäller Norrbottens landsting.

Kommunerna har hittills i år varslat sammanlagt 196 anställda. Alla varsel behöver inte leda fram till uppsägningar.  

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE