Publicerad 7 oktober 2013 Uppdaterad 7 oktober 2013

100-tals jobbansökningar var sökbara på nätet

Hundratals jobbansökningar, med cv och personliga brev har varit sökbara på Borlänge Energis hemsida. Ett nyligen bytt datorsystem är boven i dramat.

Fram till slutet av förra veckan kunde den som sökte på ”cv” på det kommunala bolagets hemsida få upp sida efter sida med hundratals ansökningshandlingar, enligt tidningen Dala-Demokraten. Det var inte känt för företaget att möjligheten till nätsökningar fanns och felet, som nu är åtgärdat, skall ha berott på byte av datorsystem.

Kommunala bolag lyder under samma offentlighetsprincip som resten av kommunen, och ansökningshandlingar är offentliga handlingar. Det innebär dock inte att det är okej att ha personliga uppgifter sökbara på nätet. Enligt Datainspektionen så kan de sökbara handlingarna hos Borlänge Energi vara ett brott mot personuppgiftslagen (Pul).

– Utgångspunkten är att man inte får publicera något som är kränkande för den som är berörd. Man ska alltid göra en prövning i det enskilda fallet, men när det gäller sådana här privata dokument är utgångspunkten att det inte är förenligt med Pul, säger Ingela Alverfors, jurist vid Datainspektionen till Dala-Demokraten

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE