Nyheter

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd.
24 september 2014
Lågutbildade och arbetslösa löper större risk att dö i förtid än högutbildade tjänstemän som chefer och sjukvårdsspecialister. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.
24 september 2014
Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen.
24 september 2014
Avdelningschefer, kyrkoherdar och ekonomer var de yrkesgrupper bland Visions medlemmar som fick högst löneökningar i Svenska kyrkan förra året.
23 september 2014
Konkurrensverket utreder om de kommunala bolagen Umeå energi och Sundsvalls energi har haft ett olagligt samarbete om priser på transporter och sopförbränning.
22 september 2014
Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT.
22 september 2014
En medlem anställd på kommunala bolaget Gävle Energi sades upp i våras. Men Vision har ogiltigförklarat uppsägningen och stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.
19 september 2014
Nio kommuner har blivit nominerade till Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2015. Vinnaren kommer att koras i december.
19 september 2014
Landstinget i Kalmar län och Vision har enats om att införa titeln medicinsk sekreterare i stället för läkarsekreterare och teamsekreterare.
18 september 2014
Sjukfrånvaron på grund av dålig arbetsmiljö har ökat kraftigt de senaste åren. Därför vill Arbetsmiljöverket se tydligare regler för arbetsgivarna kring exempelvis arbetsbelastning och konflikter på jobbet.
17 september 2014
Efter att en man skadade sig allvarligt i en vedklyv som ägdes av Fagersta kommun fälldes arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott och tvingade böta 400 000 kronor. Nu har hovrätten beslutat att kommunen inte behöver betala.
17 september 2014
Förskolan där flera barn utsattes för grova sexövergrepp skulle granskas av kommunen men kontrollerna blev inte av. Nu riktar Skolinspektionen kritik mot kommunen.
17 september 2014
Förra året fick kommunerna 293 miljoner kronor i det så kallade Omvårdnadslyftet för att utbilda personal. Nu tvingas de betala tillbaka 110 miljoner som de inte har utnyttjat. Men kommunerna har blivit bättre på att utnyttja pengarna.
16 september 2014
Antalet kommuner där varken Alliansen eller de rödgröna partierna får egen majoritet ökar från 86 till 162 stycken. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjort.
15 september 2014
De rödgröna partierna, S, MP och V tar över i många kommuner efter valet. Men SD är den stora vinnaren även i kommunerna.
15 september 2014
Det blev ett klart nej till trängselskatt i Göteborg efter att medborgarna sagt sitt i den kommunala folkomröstningen.
15 september 2014
Landstinget i Värmland har brutit mot medbestämmandelagen anser Visions Värmlansavdelning som nu yrkar på skadestånd.
12 september 2014
Nu ska läkare och sköterskor i Landstinget Dalarna ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administrativa uppgifter.
12 september 2014
Skånetrafiken införde slumpvisa drogtester för drygt ett år sedan. Nyligen fastnade den första anställda i ett. Men TCO:s chefsjurist tycker inte att förvaltningen har skäl att utföra testerna.
11 september 2014
Arbetssituationen inom socialtjänsten gör att var tredje socialsekreterare funderar på att byta jobb enligt en ny studie. Forskaren Pia Tham uppmanar därför till en statlig översyn.
10 september 2014
Justitieombudsmannen, JO riktar skarp kritik mot en rad vårdgivare som i strid mot gällande sekretessregler lagt ut sin journalföring på ett företag.
10 september 2014
Gapet ökar mellan vårdens hög- och låginkomsttagare. Under 2000-talet har distriktsläkarnas löneökning i kronor varit tre gånger så stor som de medicinska sekreterarnas.
10 september 2014
,
Noll kronor i löneökning. Det tycker läkaren Anders Källgård att distriktsläkarna borde ha. En åsikt som han fått mycket skäll för.
10 september 2014
Halland är det landsting där distriktsläkarnas löner dragit ifrån mest jämfört med medicinska sekreterarnas. ”Vi gör ett hästjobb, men det värderas inte”, säger Gilda Galvez Eriksson.
10 september 2014
I rikspolitiken beskyller oppositionen ofta Alliansen för att ha skapat växande klyftor. Men i landstingen, där politikerna själva är arbetsgivare, ökar lönegapet oavsett färg på styret.
10 september 2014
Nästan fyra av tio anställda inom vård- och omsorgssektorn har känt psykiskt obehag inför att gå till jobbet. Det visar jobbhälsobarometern.
9 september 2014
Utlåningen av barnböcker har minskat kraftigt i många av landets kommuner mellan åren 2005 och 2013. Det visar ny statistik från Svensk biblioteksförening.
8 september 2014
Kritik är okej, men inte rasism och kommentarer om hyresgäster och anställda. Bostadsbolaget Mitthem agerade och fick stopp på kränkningarna på Facebook.
8 september 2014
Uppsala är den kommun som betalat mest straffavgifter för att personer med stödbehov har fått vänta för länge på sina LSS-insatser. Total har ett 90-tal kommuner betalat in nästa 27 miljoner kronor till staten det senaste året.
8 september 2014
Bara tolv av landets kommuner har haft maktskiften under den gångna mandatperioden. Det är betydligt lugnare än under den förra.
5 september 2014

Sidor

MITT YRKE