”Om jag var integrationsminister skulle jag skapa fler och mer likvärdiga tolkutbildningar och införa en tillsynsmyndighet som har som uppgift att granska branschen”, säger Caroline Balkstedt. Foto: Alexander von Sydow

Hon vill höja tolkarnas status

Tolkar hjälper inte bara flyktingar att göra sig förstådda, de introducerar också det svenska samhället. Caroline Balkstedt vill därför höja yrkets status.

Fakta Caroline Balkstedt

Ålder: 45 år.
Yrke: Verksamhetschef.
Arbetsplats: Tolk- och översättarservice i Örebro.
Fritid: Tar gärna långa promenader.
Bor: I centrala Örebro.

Ni har tagit initiativ till en webbaserad grundutbildning för tolkar tillsammans med Tolkservicerådet. Varför?  
– Det finns ett enormt och akut behov av att rekrytera tolkar men inte tillräckligt många utbildningsplatser. Det är ett dilemma för oss eftersom vi inte vill anställa outbildade. Vi tar fram en webbaserad utbildning för att ge dem som vill arbeta som tolk en grund att stå på.

Hur kan arbetsvillkoren förbättras?
– Tolkarna måste få skäligt betalt för sitt arbete. I egenskap av ordförande för Tolkservicerådet har jag formulerat krav på en sådan konkurrenskraftig ersättning i en skrivelse till regeringskansliet. Lokalt i Örebro har jag uppmärksammat landstingsledningen med samma uppmaning – taxan som domstolsverket har borde vara norm.

Vad jobbade du med innan?
– Jag har jobbat i tolkbranschen länge och varit tolk själv, från arabiska till svenska. Så jag vet hur tolkarnas verklighet ser ut. De erfarenheterna har hjälpt mig mycket i rollen som chef.

Är det från de erfarenheterna ditt engagemang kommer?
– Så är det nog men jag engageras egentligen av alla frågor som rör integration. Vi ställs hela tiden inför nya flyktingströmmar och i arbetet som tolk hjälper du inte bara en flykting att göra sig förstådd. Du har också en viktig roll när det gäller att introducera nyanlända i det svenska samhället. Betydelsen av det ska inte underskattas men märks alltför sällan av i tolkarnas ersättning eller yrkets status. Det vill jag förändra.

Publicerad 16 september 2014 Kommentera

MITT YRKE