Ofta vill den opålitliga framstå som bussig och lovar därför mer än han eller hon kan hålla. Problemet lämpas sedan över på någon annan. Illustration: Annicka Istemo

Besvärliga kolleger går att hantera

Finns det kolleger som förpestar dina arbetsdagar? Som har ett irriterande beteende eller får dig att känna dig osäker? Var lugn. Det finns sätt att hantera situationen.

Fakta Alla är vi olika

Den förtäckt aggressive
Den förtäckt aggressive kommer med pikar, insinuationer och beter sig på ett sätt som gör andra illa utan att själv ställas till svars.
Strategi: Försök desarmera beteendet genom att nämna det vid namn. Se till att inte komma med anklagelser, utan ställa frågor: Ska jag tolka den kommentaren som en förolämpning? Försöker du att göra det svårt för mig?

Den egensinniga
Den egensinniga kännetecknas av att hon eller han har sina egna föreställningar om vad som bör göras och hur, och är obenägen att samordna dessa med andras föreställningar.
Strategi: Egensinniga personer fungerar oftast bäst när de har sitt eget revir som de kan råda över. Försök att hitta lösningar som tillåter hen att behålla en hög grad av självständighet. Inför tydliga beslutsprocedurer för det arbete som är nödvändigt att samordna.

Den kroniskt missnöjde
Den kroniskt missnöjde är konstant missbelåten med tillvaron, klagar över arbetssituationen, andras inkompetens och hur de själva missgynnas. Samtidigt visar hen sällan någon aktiv vilja att förbättra situationen.
Strategi: Pröva att lyssna aktivt, så att personen verkligen känner sig hörd? Gör vad du kan för att vänligt men bestämt leda in samtalet på vad som kan göras för att det ska fungera bättre i framtiden.

Den opålitliga
Den opålitliga lovar ständigt att göra saker, men lever sällan upp till löftena. Det kan handla om att bedyra att en uppgift ska utföras inom en vecka, trots att det egentligen inte är möjligt. Problemet lämpas sedan över på någon annan.
Strategie: Reglera arbetsförhållandena så att den opålitlige i största möjliga utsträckning själv får ta konsekvenserna av sin bristande framförhållning. Var rak och tydlig med gränserna för vad du själv är beredd att göra för att ta hand om konsekvenserna.

Den labile
Den labile svänger kraftigt och okontrollerat i sina känslor och lever ut dem. Hen har svårt att leva upp till de förväntningar som knyts till rollen som yrkesmänniska och kan inte riktigt hålla isär det privata och det professionella.
Strategi: Fäst inte så stor vikt vid känsloutbrotten. Betrakta dem som oväder: Gå inte in i känslorna, utan ta en paus från det ni höll på med. När allt lugnat ner sig kan ni återgå till det som pågick.

Thomas Jordan har forskat om konflikter i arbetslivet sedan början av 1990-talet. Hans första råd är att försöka se situationen lite utifrån, för att bena ut vad den egentligen handlar om. Vad känner du i relation till din arbetskamrat, och vad är det som får dig att känna så? Innebär kollegans beteende ett hinder för dina egna möjligheter att göra ett bra jobb? Eller handlar det snarare om personliga skillnader och motsättningar?

– Nyckeln är att skilja mellan rollen man har på jobbet och den individ man är, med sina subjektiva reaktioner.  

Om det du stör dig på hos en kollega handlar om humor, röstläge eller sätt att klä sig så är det lika bra att förlika dig med att du kommer behöva leva med det, menar Thomas Jordan.
– Man måste inte tycka om varandra för att kunna jobba tillsammans.

I det läget kan det hjälpa att fokusera på den uppgift ni är satta att sköta. Du kan också försöka rikta din uppmärksamhet mot personens positiva sidor, i stället för att låta irritationen ta över.

Om en kollegas beteende utgör ett hinder för dig i ditt arbete är det en annan situation, som du behöver försöka göra något åt. Kollegan kanske uppehåller dig i långa samtal som gör att du inte hinner göra det du ska, eller slarvar på ett sätt som ställer till det för er andra. Det kan också handla om gränsöverträdelser som du inte ska behöva acceptera.

– Om någon till exempel kallar dig lilla gumman ständigt och jämt, då är det något du har all rätt att göra något åt, säger Thomas Jordan.

Även om du kommer fram till att du har skäl att konfrontera en kollega med dennes beteende är det viktigt att hålla dig lugn och saklig, menar Thomas Jordan. Att överösa någon med beskyllningar och svepande omdömen om hur den andra ”är” brukar bara leda till att konflikter eskalerar. Utgå i stället från din egen reaktion och konkreta händelser.

– Det kan till exempel handla om att gå till din kollega och säga ”Nu har det hänt flera gånger att du inte har gjort det du ska i tid. Hur kan vi få det att fungera bättre?”

För att nå lösningar på konflikter gäller det att kunna se sig själv lite utifrån, och att sätta sig in i andra personers perspektiv.

– Man behöver stanna upp och fundera. Vad har jag själv för normer? Vad kan det vara som gör att en person har ett visst beteende? Det kräver mer av en själv. Men bara att tänka de här tankarna gör ofta att man lugnar ner sig.

 

Så kan du gå tillväga
1. Prata med en kollega eller vän. Det kan vara svårt att ensam få överblick över situationen och förstå vad den handlar om. Då brukar det hjälpa att dela med sig och få någon annans perspektiv. Vänd dig till en vän eller kollega som inte själv är inblandad och som du vet är bra på att lyssna utan att vara dömande eller föra saker vidare.

2. Ta upp saken med den det gäller. Prata om de konkreta situationer som uppstått, beskriv hur du känner och visa att du vill hitta en lösning. Om inte detta leder någon vart kan
nästa steg vara att tala med din chef och be hen ta initiativ för att reda ut problemen. Men förvänta dig inte att chefen direkt ska hålla med dig – en bra chef lyssnar till alla inblandades
bilder av situationen.

3. Ta tag i situationen så tidigt som möjligt. Annars finns risk att fler dras in, att det blir allt mer intrasslat och att ni som är inblandade säger och gör saker som förvärrar konflikten.

 

Publicerad 9 september 2014 Kommentera

MITT YRKE