Avtal 2013

Under 2013 ska flera nya centrala avtal förhandlas fram för Visions medlemmar inom olika områden:

Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. Berör cirka 100 000 medlemmar i kommuner och landsting och vissa kommunala bolag. Ska vara klart 31 mars.

Svenska Kyrkan. Berör 4 500 medlemmar. Ska vara klart 31 mars.

Fastigo. Cirka 2 500 medlemmar i kommunala bostadsbolag. Ska vara klart 31 mars.

KFS. Cirka 6 500 medlemmar i kommunala bolag, bland annat energi, fastighet och trafik. Ska vara klart 31 mars.

Arbetsgivaralliansen. Cirka 1 200 medlemmar i trossamfund samt ekumeniska och ideella organisationer. Ska vara klar 30 april.

 

 

Omkring 400 Visionmedlemmar som arbetar inom kommunala trafikbolag och inom turism och fritid fick nya löneavtal idag. Trafikavtalet gäller i tre år och fyra månader och ger löneökningar på minst 7 procent.
23 oktober 2013
Visions nya avtal för drygt 6 000 medlemmar i kommunala bolag är klart. Avtalen innebär bland annat att nyblivna föräldrar får ett extra tillägg på föräldraförsäkringen under längre tid än tidigare.
25 juni 2013
Vision har tecknat ett nytt avtal för medlemmar som arbetar i frikyrkorna. Löneavtalet ger lägst 2,7 procents löneökning om året de kommande tre åren.
25 juni 2013
Vision har tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivaralliansen som rör ideella och idéburna organisationer. Det innebär löneökningar på 6,8 procent på tre år.
13 juni 2013
Löneavtal utan centralt fastställda löneökningsnivåer, så kallade sifferlösa avtal, blir allt vanligare. Medlingsinstitutet varnar för att det kan leda för höga löneökningar och stigande inflation.
16 maj 2013
Allt fler kommuner och landsting drar in fritidskonsulenternas tjänster för att spara. Det innebär att personer med funktions­nedsättning drabbas.
26 april 2013
Föräldrapenningtillägget förlängs från fem till sex månader. Den nyheten välkomnas av administratören Maria Silfver Wassborn som väntar sitt tredje barn efter sommaren.
25 april 2013
Jobbar du jour eller beredskap? I det nya avtalet kopplas ersättningen till din faktiska lön – vilket för nästan alla innebär bättre betalt.
25 april 2013
De nya avtalen för 6 500 Vision i kommunala bolag som skulle varit klart sista mars drar ut på tiden. En av stötestenarna är ersättningarna för jour och beredskap.
18 april 2013
Kommunal varslade idag om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting och om strejk i 101 kommuner, 15 landsting och ett antal kommunala bolag.
15 april 2013
Jobbar du jour eller beredskap? I det nya avtalet kopplas ersättningen till din faktiska lön – vilket för nästan alla innebär avsevärt bättre betalt.
11 april 2013
Tveksam, nöjd, besviken, kritisk, hoppfull. Läs vad Visionsmedlemmar från Ängelholm till Kalix tycker om det nya avtalet.
11 april 2013
Har du frågor och funderingar kring det nya avtalet? Ställ dina frågor här!
11 april 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Förhandlingarna mellan Vision och arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting fortsatte under helgen men ännu är inget nytt avtal påskrivet.
8 april 2013

Sidor

MITT YRKE